Gym, sport & spel

 

Deze sportlessen beginnen met een warming-up waarbij de spieren soepel en warm worden.
Daarna volgen er verschillende gymoefeningen, waarbij alle been- en armspieren tot buik- en
rugspieren worden gebruikt.
De oefeningen zijn er op gericht om u soepel en lenig te houden en zij bevorderen de lichamelijke conditie.
Iedereen doet mee op zijn eigen niveau en tempo. Er wordt vanzelfsprekend rekening gehouden
met uw mogelijkheden.
Daarna worden er steeds verschillende sport- en spelactiviteiten aangeboden.

Voorbeelden:
Dynamic Tennis, Badminton, Zaal-hockey, Volleybal, Hand- of Korfbal, Kegelen, Bewegen op muziek, Werpringen, diverse balspellen etc.

Iedere les wordt afgesloten met een Cooling-Down.