Contributie

 

 

De contributie voor seizoen 2022 – 2023 bedraagt voor wekelijks één uur € 150,– per persoon. Voor wekelijks anderhalf uur (Dynamic Tennis) € 210,00. De lessen worden verzorgd gedurende de periode van 1 september t/m 30 juni.

De contributie voor het volgende seizoen wordt vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering.

Desgewenst is betaling van de contributie in drie termijnen mogelijk: voor 1 november, voor 1 januari en voor 1 maart.

Bij tussentijdse aanmelding wordt de contributie naar evenredigheid van het voor het lopende seizoen nog resterende aantal lesuren berekend.

Na ontvangst van de factuur per e-mail kunt u de contributie overmaken op IBAN-nummer NL24 INGB 0004 5748 84 t.n.v. SSV Blijf-Fit
Wijchen.

Bij tussentijdse opzegging zonder geldige reden wordt de betaalde contributie niet gerestitueerd. De restitutieregeling is uitsluitend van toepassing wanneer een lid onverhoopt langdurig ziek wordt.

Blijf-Fit hanteert een Huishoudelijk Reglement met daarin uitgebreide informatie over de vereniging. Dit reglement wordt u op verzoek toegestuurd.