Oud-Fit in “Lockdown”

Het is zeer tegen het principe van een sportvereniging toch heeft Oud-Fit moeten besluiten om te stoppen tot einde seizoen. Het is té onzeker wanneer we wel of niet kunnen sporten. Het opnieuw opstarten is een te grote kostenpost voor ons als er dan weer een nieuwe lockdown zou komen. Wij vertro

Continue Reading

Corona maatregelen

Het bestuur betreurt het dat er vanwege het corona virus op het ogenblik geen enkele activiteit mogelijk is. We wachten 19 januari 2021 af of de maatregelen minder streng worden. We zullen hier berichten wanneer we activiteiten weer kunnen gaan opstarten.

Continue Reading